Direct naar content

Convenant schoolveiligheid

Een leidraad om samen te werken aan een veilige school.

In een aantal gemeenten in Nederland wordt op lokaal niveau al met een convenant schoolveiligheid gewerkt. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft in kaart gebracht op welke wijze dergelijke convenanten zijn vormgegeven en hoe zij worden uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie is een leidraad met een stappenplan ontwikkeld voor het samenstellen en uitvoeren van zo’n convenant. Gebruikers van dit stappenplan komen zo op een gestructureerde manier tot een convenant schoolveiligheid dat aansluit op de lokale situatie.

Het doel van deze leidraad is om betrokken partijen een beter inzicht in en toegang tot informatie te geven over het organiseren van een convenant schoolveiligheid. De veronderstelling is namelijk dat door het opstellen van een convenant de veiligheid in en rond scholen wordt vergroot door samenwerking tussen de lokale partijen.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Download Convenant schoolveiligheid

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan