Direct naar content

Cyberdaders: Uniek profiel, unieke aanpak?

Onderzoek naar de vragen: in hoeverre bestaan er verschillen qua profiel van cyberdaders en daders van traditionele criminaliteit? En in hoeverre en op welke wijze dienen verschillen gevolgen te hebben voor de aard van interventies voor cyberdaders?

Dit onderzoek is interessant voor professionals in het sociaal en strafrechtelijk domein die zich bezig houden met de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het onderzoek heeft als hoofdvraag:

In hoeverre bestaan er verschillen qua profiel van cyberdaders en daders van traditionele criminaliteit, en in hoeverre en op welke wijze dienen verschillen gevolgen te hebben voor de aard van interventies voor cyberdaders.

In dit onderzoek is geprobeerd om meer kennis over de dadergroep van cybercriminaliteit te vergaren en inzicht te bieden in de vraag wat passende interventies zijn voor deze dadergroep.

Organisaties

Erasmus Universiteit Rotterdam.
Universiteit Leiden.

Cyberdaders: uniek profiel, unieke aanpak?

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan