Direct naar content

De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht

In deze factsheet komen kort en bondig alle belangrijke aspecten van het jeugdstraf(proces)recht aan bod.

Beschrijving

Het jeugdstrafrecht kent naast punitieve elementen ook opvoedkundige aspecten. De pedagogische component van het jeugdstrafrecht zorgt ervoor dat de strafrechtelijke interventie in dienst komt te staan van de opvoeding van de jeugdige.

Het jeugdstrafrecht kent leeftijdsgrenzen. Een ondergrens van 12 jaar en een bovengrens van 18 jaar. Wel is met de inwerkingtreding van het adolescentenstrafrecht per 1 april 2014 de bovengrens flexibeler geworden. Jeugdigen van 18 tot 23 jaar oud kunnen nu tóch volgens het jeugdstrafrecht worden veroordeeld.

In de factsheet komen onder andere aan bod:

  • Voorkoming van (verdere) strafvervolging
  • Strafbeschikking door het Openbaar Ministerie (OM)
  • Aanhouding
  • Inverzekeringstelling
  • Voorlopige hechtenis
  • Straffen en maatregelen
  • Partners Jeugdstrafrechtketen
  • Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Factsheet De jeugdige in het jeugdstraf(proces)recht

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan