Direct naar content

De wereld op zijn kop

Dit onderzoek is een verkenning van de lerende praktijk in het integrale veiligheidsdomein. In die praktijk kwamen de onderzoekers tal van (gemeentelijk) regisseurs tegen die, al dan niet met juridische ondersteuning, op zoek zijn naar ‘de juiste balans’ tussen het delen van de noodzakelijke informatie met het oog op een optimale ondersteuning van de betrokken burgers, en de borging van privacy.

Probleemstelling

In hoeverre kan de gemeente de regierol op de aanpak van de integrale veiligheid waarmaken binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving daarvoor bieden?

Beschrijving

De onderzoekers zijn gestart bij de praktijk van de gemeentelijk regisseur. Een casus gaf een inkijk in die praktijk, en ook inzicht in de vragen die de regisseur heeft ten aanzien van de zorgvuldige gegevensverwerking in de aanpak. Daarna is verkend waar de regisseur tegenaan loopt en wat hem helpt om verder te komen.

Conclusies:

Het onderzoek maakt duidelijk dat de gemeentelijk regisseur onvoldoende in staat is de juiste balans te vinden tussen privacy en gegevensverwerking. Om tot duurzame oplossingen te komen heeft de gemeentelijk regisseur behoefte aan:

  • Een wettelijke doelbinding en een wettelijke grondslag voor integrale samenwerking onder bestuurlijke regie ook voor de fase van vroegsignalering, beeldvorming en preventie.
  • Orde op zaken in de fragmentatie en onvolledigheid aan regels ten aanzien van privacy en gegevensverwerking in de veelheid aan materiewetten.

Auteurs

Ieta Polman, Jeroen van den Broek.

Organisatie

Driekwadraat, in opdracht van Bureau Regioburgemeesters.

De wereld op zijn kop

Naar publicatie

Brief Regioburgemeesters bij 'De wereld op zijn kop'

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan