Direct naar content

Diamant-plus

Diamant-plus heeft een proces van de-radicalisering teweeg heeft gebracht bij de jonge vrouwen. Dit blijkt uit dit pilot-onderzoek naar de interventie Diamant-plus van onderzoekers Hallich en Doosje van de Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond van het onderzoek

Vijf minderjarige vrouwen stonden (mogelijk) op het punt te vertrekken vanuit Nederland naar Syrië. Er waren zorgen over verdere radicalisering van deze jonge vrouwen en rekrutering door radicalen. Om de vrouwen te de-radicaliseren bood de Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) het de-radicaliseringsprogramma Diamant-plus aan de jonge vrouwen en hun ouders aan. De Universiteit van Amsterdam onderzocht met een longitudinale studie of en hoe het programma heeft gewerkt.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat onder andere dat Diamant-plus een proces van de-radicalisering teweeg heeft gebracht bij de jonge vrouwen. Zij staan niet meer vijandig tegenover school en het westerse systeem en zijn nu gemotiveerd om een toekomst in Nederland op te bouwen met behoud van hun islamitische identiteit. Het afwezige of verminderde contact met radicalen en de omgang met gezonde netwerken heeft de weerbaarheid op gedragsmatig niveau vergroot. Ook zijn er minder risico’s voor uitsluiting en isolatie door een versterking van hun vaardigheden in conflicthantering.

Werkzame elementen in het de-radicaliseringsprogramma

Hallich en Doosje concluderen dat het de-radicaliseringsprogramma Diamant-plus met succes een aantal werkzame elementen heeft toegepast die tot adequate interventie hebben geleid. Het belang van deze elementen – insluiting en re-integratie, versterking van identiteit en vergroting van competenties in conflicthantering – wordt ook in andere onderzoeken bevestigd.

Een goede vertrouwensrelatie tussen de familie-ondersteuner en de geradicaliseerde en diens familie een belangrijke voorwaarde voor adequate interventie is. Daarnaast blijkt dat een goede samenwerking tussen de familie-ondersteuner en instellingen van belang is voor het oplossen van economische en multi-problemen van het gezin en om rekrutering te voorkomen.

Vanwege de beperkte steekproef is meer onderzoek nodig om generaliserende uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van Diamant-plus.

Auteurs

Benaissa Hallich en Bertjan Doosje.

Organisatie

Universiteit van Amsterdam.

Download onderzoek bij Universiteit van Amsterdam

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan