Direct naar content

Digitaal veiligheidsplan ‘Hoe veilig is uw school?’

Het digitaal veiligheidsplan helpt scholen en besturen bij het updaten van hun veiligheidsbeleid.

Probleemstelling

Het ondersteunen van scholen bij het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen.

Beschrijving

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor het waarborgen van een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. Om scholen te ondersteunen bij hun nieuwe wettelijke taken, is de online tool ontwikkeld.

De online tool maakt scholen en hun besturen bewust van aandachtspunten omtrent sociale veiligheid binnen de school en begeleidt hen stap voor stap bij het opstellen van een schoolveiligheidsplan.

Het gaat dan om een veiligheidsbeleid dat daadwerkelijk ‘landt’ in de eigen organisatie en waarmee sociale veiligheid effectief wordt aangepakt. Dit draagt eraan bij dat iedereen in het onderwijs zich veilig voelt en optimaal kan leren en werken.

Organisatie

PO-Raad, VO-raad en Stichting School & Veiligheid.

Ga naar het digitaal veiligheidsplan

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan