Direct naar content

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Nu de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen niet langer wordt gebruikt, is er behoefte om op een andere manier problematische jeugdgroepen te duiden. In dit rapport is een theoretisch verkenning gemaakt hoe dit zou kunnen. Op basis daarvan is in samenspraak met de praktijk een handreiking ontwikkeld.

Beschrijving

Het duiden van een jeugdgroep met de shortlistmethodiek (hinderlijk, overlastgevend en crimineel) had in het verleden bestaansrecht, maar doet onvoldoende recht aan het complexe gedrag van jeugdgroepen binnen de context waarin dit plaatsvindt.

Met het oog op prioritering of monitoring van jeugdgroepen kan, op basis van een deelselectie van duidingsitems, een beschrijvend beeld van een jeugdgroep worden gegeven. Welke specifieke duidingsitems daarbij worden gebruikt, kan de gemeentelijk regisseur in overleg met haar partners bepalen. Onderwerpen die op basis van deze items aan bod lijken te moeten komen, zijn de ernst, de risico’s, de ontwikkeling en de impact van een jeugdgroep op de omgeving. Dit biedt leden van de lokale driehoek zicht op nut en noodzaak van een aanpak (prioritering) en de contouren daarvan.

Handreiking

Voor de gemeentelijk (proces)regisseur en zijn/haar ketenpartners is een handreiking gemaakt. Deze handreiking biedt aangrijpingspunten om gesignaleerde jeugdgroepen en fluïde netwerken te duiden en te beschrijven op basis van voor de context en de groep relevante items.

Organisatie

Bureau Beke in opdracht van het WODC.

Download het rapport op de website van Bureau Beke

Naar publicatie

Download de handreiking op de website van Bureau Beke

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan