Direct naar content

Evaluatie Aanpak criminele jeugdgroepen

In opdracht van het WODC is de aanpak van criminele jeugdgroepen eind 2012 geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat gemeenten, politie en OM steeds beter grip krijgen op de problematiek en de samenwerking daarbij inmiddels ‘goed in de steigers staat’.

Beschrijving

Inmiddels meer dan 10 jaar geleden is de politie gestart met het systematisch in kaart brengen van problematische jeugdgroepen. Wijkagenten brengen periodiek de aard en omvang van de problematische jeugdgroepen in kaart aan de hand van de zogenaamde shortlistmethodiek.

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  • Beschrijving van de ontwikkeling van aantallen problematische jeugdgroepen 20092011.
  • Beschrijving en evaluatie specifiek van de aanpak van criminele jeugdgroepen 20102012.
  • Literatuurstudie naar de kenmerken en de effectieve aanpak van criminele jeugdgroepen

Conclusies

Het scheiden van de kopstukken van de rest van de criminele jeugdgroep blijkt een effectieve middel om vervolgens de rest van de groep aan te pakken.

Bovendien concluderen de onderzoekers dat de aanpak van criminele jeugdgroepen in het algemeen het meest veelbelovend is als gebruik wordt gemaakt van een meersporenaanpak (grenzen stellen én perspectief bieden; preventie én repressie; zorg én straf; bestuurlijk en strafrechtelijk) en een integrale benadering op meerdere domeinen gelijktijdig (persoon, gezin, vrienden, school en/of werk).

Om een verdere verbeterslag te maken in de aanpak van criminele jeugdgroepen, moet geïnvesteerd worden in een gedeelde visie en een betere informatie-uitwisseling tussen betrokken partners.

Auteurs

Drs. A. E. van Burik, drs. C. Hoogeveen, mr. drs. B.J. de Jong, dr. B. Vogelvang, drs. A. Addink en drs. M. van der Steege.

Organisaties

Van Montfoort/Bureau Alpha en het Nederlands Jeugdinstituut, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum).

Evaluatie Aanpak criminele jeugdgroepen

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan