Direct naar content

Evaluatie Top 30 aanpak gemeente Helmond

De begeleiding van dertig overlastgevende jongeren uit Helmond lijkt vruchten af te werpen. Dertig jongeren doen sinds enige tijd mee aan het project Top 30 Aanpak, omdat zij de meeste overlast veroorzaken en dreigen af te glijden naar criminaliteit. De overlast is flink afgenomen, blijkt uit een evaluatie. Hieruit blijkt echter ook dat de aanpak volgens project Top 30 niet voor alle deelnemers werkt.

Beschrijving

De Top 30 aanpak is in 2013 in Helmond van start gegaan in een dynamische omgeving met weinig kaders. Al werkenderwijs is de werkwijze van de Top 30 aanpak tot stand gekomen, lerend van ervaringen uit de praktijk.

Vanuit de Top 30 is deze overlastgevende doelgroep op een andere manier benaderd. Er is inzet gepleegd op zowel de jongere als hun gezin, met een integrale aanpak op de domeinen Veiligheid, Onderwijs/Re-integratie en Zorg. Jongeren en hun ouders zijn gewezen op hun verantwoordelijkheden, wat in een aantal situaties heeft geleid tot veranderend gedrag en/of acceptatie van hulp.

Conclusies

De overlast door jongeren die op de Top 30 geplaatst zijn, is afgenomen. Er komen minder signalen van overlast door deze jongeren binnen. Zij veroorzaken ook in groepsverband minder overlast. Een aantal jongeren die deelgenomen hebben aan de aanpak van de Top 30 heeft inmiddels (weer) een dagbesteding. Echter, een deel van de jongeren houdt zich inmiddels ook bezig met criminele activiteiten, zoals diefstallen in binnen- en buitenland. Ze veroorzaken geen overlast, omdat dit aandacht genereert. Bij een deel van de jongeren is de problematiek dus toegenomen.

Het vrijwillige karakter van de aanpak sloot niet aan bij deze doelgroep van de Top 30. De leeftijd van de jongeren die geplaatst waren op de Top 30, was te hoog. Om in het vrijwillige kader resultaten te bereiken, is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium interventies te plegen. Veel van de jongeren op de Top 30 lijst waren bij aanvang al meerderjarig. Hierdoor ontbrak het aan een dwangmiddel (leerplicht of jeugdhulp) om deze jongeren te bewegen richting een (nieuw) hulpverlenings- of begeleidingstraject. Gedurende de aanpak zijn een aantal jongens, waar gesprekken mee gevoerd waren, vanuit de Top 30 overgeheveld naar de Top X.

Voorgesteld wordt om inzet te blijven plegen op preventie, de individuele aanpak risicojeugd te borgen bij de trajectregisseur risicojeugd en de Persoonsgerichte Aanpak/Top X te gebruiken om de jongeren die beter binnen dat profiel passen, aan te pakken.

Evaluatie Top 30 aanpak gemeente Helmond

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan