Direct naar content

Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme geeft een positieve impuls aan de gezamenlijke aanpak van jihadisme. Door het actieprogramma werken partners uit de veiligheidsketen en het sociale domein beter samen.

Ook hebben organisaties geïnvesteerd in kennisontwikkeling. Informatiedeling is echter een aandachtspunt.

Beschrijving

In augustus 2014 brachten de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme uit. Doel van het actieprogramma is om de dreiging die van het jihadisme uit gaat te beperken.

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) heeft op verzoek van de NCTV en het ministerie van SZW een evaluatie van het actieprogramma uitgevoerd. Het is een onderzoek naar de wijze waarop organisaties uitvoering geven aan de maatregelen uit het actieprogramma. Het is geen onderzoek naar de effecten van maatregelen.

Conclusies

Het actieprogramma bevat 38 maatregelen die de dreiging van jihadisme moeten beperken en geeft gemeenten de regie op de lokale aanpak van jihadisme. De Inspectie stelt vast dat implementatie van de maatregelen onder meer heeft geleid tot samenwerkingsverbanden, nieuwe organisaties en meer kennisontwikkeling. Zo werken gemeenten lokaal beter samen met meerdere partners uit zowel het veiligheidsdomein als het sociale domein.

Het actieprogramma draagt bij aan de mogelijkheid om in wisselende (multidisciplinaire) samenstellingen met wisselende maatregelen maatwerk te blijven leveren. Volgens de Inspectie is verbreding van de integrale aanpak en investering in de verdere samenwerking tussen gemeenten nodig om de integrale aanpak ook in de toekomst op niveau te houden.

Uit de evaluatie van de Inspectie blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is welke informatie wanneer wel en niet gedeeld mag worden. Een modelconvenant, opgesteld door de NCTV, moet onduidelijkheid hierover wegnemen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de werking ervan.

Organisatie

Inspectie Veiligheid en Justitie.

Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan