Direct naar content

Factsheet Implicaties Wvggz voor jeugd

De factsheet Implicaties Wvggz voor jeugd geeft een beknopt overzicht van de Wet verplichte GGZ en noemt de belangrijkste checks in de implementatie van de wet rondom jeugdigen.

Beschrijving

Op 1 januari 2020 treden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische cliënten en cliënten met een verstandelijke beperking (Wzd) in werking. Deze wetten vervangen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Zowel de Wvggz als de Wzd gelden voor jeugdigen, net als de wet Bopz. Onder de wet Bopz worden zo’n 500 jeugdigen per jaar verplicht opgenomen.

De komst van de Wvggz brengt nieuwe taken met zich mee, onder andere voor gemeenten. Er zijn verschillende handreikingen ontwikkeld voor het uitvoeren van deze taken. Deze zijn onder andere te vinden op de website dwangindezorg.nl en de website van GGZ Nederland. De Wvggz geldt ook voor jeugdigen.

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de Wvggz, noemt de belangrijkste checks in de implementatie van de Wvggz rondom jeugdigen en is daarmee een aanvulling op de ontwikkelde handreikingen.

Voor wie

De factsheet is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers jeugd.

Factsheet Implicaties Wvggz voor jeugd

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan