Direct naar content

Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het terrein van nazorg jeugdige ex-gedetineerden. Daarnaast ondersteunt het gemeenten bij het opzetten en/of verder ontwikkelen van het beleid en hun rol in het verlenen van die nazorg.

De handreiking is geschreven voor grote en kleine gemeenten. Alle hebben een verantwoordelijkheid bij het geven van de nazorg aan jeugdige ex-gedetineerden. Natuurlijk, de mate waarin gemeenten worden geconfronteerd met een jeugdige ex-gedetineerde die zich in de gemeente vestigt, is zeer divers. In een grote (stads)gemeente zal het vaker aan de orde zijn, dan in een kleine (plattelands)gemeente.

Toch is het voor elke gemeente van belang zich voor te bereiden op de komst van een jeugdige exgedetineerde. Immers, als de aanpak van de nazorg nog bedacht moet worden als de jongere er al is, ben je te laat.

Uitgangspunt is geweest dat iedere gemeente op basis van de informatie in de handreiking aan de slag kan met haar taken in de nazorg aan jeugdige ex-gedetineerden. Daarbij is er ruimte om dat beleid meer of minder uitgebreid in te vullen.

Het beleidsproces in de gemeente is leidend geweest bij de opzet van de handreiking. De handreiking biedt de ambtenaar die een rol heeft in de nazorg aan jeugdige ex-gedetineerden handvatten voor zowel de beleidsontwikkeling, de organisatie en de uitvoering van het beleid.

Handreiking nazorg jeugdige exgedetineerden

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan