Direct naar content

Handreikingen over ondersteuning van cliënten met een LVB

Het lectoraat LVB en risicovol van de gedrag van de Hogeschool Leiden heeft voor verschillende organisaties een handreiking geschreven met daarin kennis en handvatten voor de herkenning van een licht verstandelijke beperking en voor het bieden van passende hulp en ondersteuning.

Er zijn 9 handleidingen beschikbaar. Elke handreiking begint met een algemeen deel. Hierin wordt beschreven wat een LVB is en hoe je het kan herkennen.

Daarnaast is elke handreiking specifiek gericht op professionals van de organisaties zoals slachtofferhulp, (jeugd)reclassering, politie en gevangeniswezen. In dit specifieke deel worden, per processtap die een cliënt doorloopt bij de betreffende organisatie, tips gegeven voor bejegening en benadering. Wat moet je juist wel of juist niet vragen aan een jongere met een LVB?

Download de handreikingen bij de Hogeschool Leiden

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan