Direct naar content

Inspiratiedocument aanpak problematisch groepsgedrag in het digitale tijdperk

Onderzoek naar succesvolle interventies voor problematisch groepsgedrag in het digitale tijdperk. De publicatie geeft beleidsmedewerkers, politie of jongerenwerkers handvatten voor de integrale aanpak van deze problematiek.

Verbinden aan werkproces 7-stappenmodel

De good practices uit het inspiratiedocument bieden mogelijkheden om deze te verbinden aan het werkproces aanpak jeugdgroepen en groepsgedrag (het 7-stappenmodel). Het jeugdteam van het CCV bekijkt hoe zij dit kunnen verbinden.

Organisatie

Partner in Crime & Erasmus School of Law in opdracht van de gemeenten Delft, Den Haag en Zoetermeer.

Zie ook: Handreiking rivaliserend groepsgedrag in een hybride werkelijkheid

Download het onderzoek op partnerincrime.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan