Direct naar content

Interventies voor vroegtijdige voorkoming van ernstige criminaliteit

Een inventariserend onderzoek naar interventies gericht op jonge kinderen met ernstig agressief of antisociaal gedrag met als doel te voorkomen dat zij zich ontwikkelen tot plegers van High Impact Crimes.

Deze publicatie is interessant voor professionals die zich bezig houden met jonge, kwetsbare kinderen tussen de 8 en 13 jaar die antisociaal of agressief gedrag vertonen. Denk aan basisschoolleraren, intern begeleiders op basisscholen, medewerkers jeugd- en gezinsteams of jeugdagenten.

De kenmerken van 8 interventies voor deze doelgroep zijn overzichtelijk onder elkaar gezet. Ook biedt het document veel kennis over beschermende factoren die deze jonge doelgroep ondersteunen om op het rechte pad te blijven.

Conclusies

Uit dit onderzoek blijkt dat er niet één bepaalde interventie bestaat die het meest geschikt is om te voorkomen dat jonge kinderen ontwikkelen tot plegers. Een combinatie van verschillende interventies, lijken passender.

De volgende kenmerken komen in het onderzoek naar voren:

  • Met een positieve benadering van kinderen en ouders motiveren voor het juiste gedrag.
  • Ook gericht op en geschikt voor kinderen met een migratieachtergrond en/of een licht verstandelijke beperking.
  • Op maat: het aanbod bestaat uit een kindtraining, oudertraining en/of coaching, afhankelijk van aanwezige risicofactoren en bereidheid van ouders.
  • Goede doorverwijsmogelijkheden voor ernstige problemen en/of problemen t.a.v. veiligheid, materieel welzijn en/of psychische stabiliteit van ouders.
  • Multimodaal, gericht op meerdere leefmilieus.
  • Een efficiënte en sobere vorm van dataverzameling en kwaliteitsbewaking:

Download het onderzoek op rijksoverheid.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan