Direct naar content

Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor

De jeugdcriminaliteit daalt al sinds 2007. In dat jaar werd 3,7 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar aangehouden als verdachte, in 2012 was dat 2,5 procent. Dat waren bijna 75 duizend jongeren. Dat blijkt uit het jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor.

Beschrijving

Van de 12- tot 18-jarigen die in 2012 voor een misdrijf zijn aangehouden, is 54 procent autochtoon. Dit is ongeveer één procent van alle autochtone jongeren in deze leeftijdscategorie. Onder minderjarigen met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond was dit aandeel ruim vijf maal zo groot. Net als bij het totaal kende het aandeel aangehouden minderjarige verdachten in de verschillende herkomst-groepen een piek in 2007 en lag het in 2012 weer op ruwweg hetzelfde niveau als in 2000. Onder Marokkaanse en Surinaamse minderjarige jongeren lag het aandeel in 2012 echter duidelijk lager dan rond de eeuwwisseling. Vooral bij de Marokkaanse minderjarigen is het percentage verdachten de laatste jaren sterk gedaald.

Ten opzichte van het piekjaar 2007 daalde het aandeel jongeren met een Halt-verwijzing. Er waren minder verwijzingen voor misdrijven, maar juist meer voor overtredingen. In 2012 werden er 17,5 duizend jongeren van 12 tot 18 jaar door de politie naar Halt verwezen, dat is 1,4 procent van deze leeftijdsgroep. Iets meer dan een kwart hiervan was een meisje. De jongeren werden naar Halt verwezen vanwege een overtreding (zoals baldadigheid of spijbelen) of een lichtere vorm van criminaliteit (zoals vernieling of diefstal).

Jongeren zijn vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen. In 2013 gaf 26 procent van de 15- tot 25-jarigen aan dat ze slachtoffer waren geweest van een of meer misdrijven, tegenover twaalf procent van de 65-plussers. Vooral de meerderjarige jongeren zijn relatief vaak slachtoffer.

Het jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Dat wordt gedaan aan de hand van vijf invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en justitie. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De monitor is te downloaden op de website van het CBS

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan