Direct naar content

Jeugdige veelplegers vijf jaar later

‘Jeugdige veelplegers vijf jaar later’ beschrijft de resultaten van een dossieronderzoek naar 81 jongvolwassenen uit de regio Utrecht die vier tot zes jaar geleden werden geregistreerd als ‘jeugdige veelpleger’. Uit de studie blijkt dat 27 procent van de groep is gestopt met het plegen van delicten.

Beschrijving

In 2009 verscheen een onderzoeksrapport naar de achtergronden van 81 ‘jeugdige veelplegers’ uit de regio Utrecht. Doel van dit onderzoek was om beter zicht te krijgen op de achtergronden van en mogelijke aangrijpingspunten voor interventies bij deze groep.

De afgelopen twee jaar is, in samenwerking met het Veiligheidshuis Regio Utrecht, onderzocht hoe het deze jongeren – inmiddels gemiddeld 22 jaar oud –de afgelopen jaren is vergaan. Speciale aandacht ging uit naar de vraag wie van deze jongeren zijn gestopt met hun delinquente levenswijze en wat daarvoor de redenen waren.

Daarnaast is ook in beeld gebracht welke jongeren zijn doorgegaan met het criminele gedragspatroon. Het unieke van dit onderzoek is dat 21 van de 81 jeugdige veelplegers (26%) uit het eerste onderzoek zijn getraceerd en geïnterviewd.

Conclusies

  • Uit de studie blijkt dat 27 procent van de groep is gestopt met het plegen van delicten. Dit houdt in dat deze jongvolwassenen de afgelopen drie jaar niet zijn voorgekomen in de politieregistraties. Bij een minder streng criterium: twee jaar geen geregistreerde delicten, blijkt 50 procent gestopt.
  • Bij de groep jongeren die gestopt zijn, hebben de ouders een doorslaggevende rol gespeeld in het stopproces. Waar voor de ‘nietstoppers’ geldt dat zij ongevoelig zijn voor de adviezen en ‘preken’ van hun ouders, ligt dit bij de stoppers duidelijk anders.
  • Stoppers zijn niet zozeer gemotiveerd door gevoelens van spijt over wat zij hun ouders al die jaren hebben aangedaan, maar hebben de kritiek en adviezen uiteindelijk wel ter harte genomen. Vooral van belang is dat de stoppers zich door hun ouders gesteund wisten bij hun pogingen een nieuw leven te starten.

Auteurs

Diane van Drie, Ido Weijers, Lise Prop en Joost Huijer.

Organisatie

Universiteit Utrecht/ Willem Pompe Instituut.

Jeugdige veelplegers vijf jaar later

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan