Direct naar content

Jeugdmonitor 2015

Uit de Jeugdmonitor 2015 blijkt dat het aantal jongere daders (12 tot 23 jaar) van een misdrijf daalt. En dat aantal daalt harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te hebben gepleegd daalde ook tussen 2010 en 2015, maar minder dan het aantal verdachten.

Beschrijving

Verdere cijfers uit de Jeugdmonitor:

Van 2007 tot en met 2014 daalde het aantal aangehouden verdachten per 1.000 leeftijdgenoten onder 12- tot 18-jarigen met 64 procent, en onder 18 tot 23-jarigen met 45 procent. Onder volwassenen van 23 jaar en ouder nam het aandeel  verdachten in deze periode af met 32 procent. Uit de cijfers blijkt dat het aantal verdachten als aandeel van de bevolking stijgt van het twaalfde tot het twintigste levensjaar en daarna weer daalt.

Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit daalt met 9 procent

Het aandeel zelfgerapporteerde daders onder de minderjarigen daalde van 2010 tot 2015 van 38 naar 35 procent. Deze 12 tot 18-jarigen gaven aan minstens één van 27 veelvoorkomende delicten te hebben gepleegd. Online delicten vallen daar niet onder. Tussen 2010 en 2014 nam het aantal door de politie geregistreerde verdachten af van 31 naar 19 per 1 000 minderjarigen en het aantal strafrechtelijke daders  van 15 naar 8 per 1 000 minderjarigen.

Drie op tien jeugdigen pleegden online delict

Drie op de tien jeugdigen gaven in 2015 aan dat ze in de voorafgaande 12 maanden weleens een online delict hadden gepleegd. Daarbij gaat het meestal om inloggen op een computer of netwerk zonder toestemming of om wachtwoorden van iemand anders veranderen. Van de 12 tot 18-jarigen meldde meer dan een op de vijf zich schuldig te hebben gemaakt aan een online delict zoals het zich voordoen als iemand anders, iemand online bedreigen of tegen iemands wil seksueel getinte foto’s rondsturen.

Organisatie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het WODC.

U kunt de Jeugdmonitor downloaden op de website van het CBS

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan