Direct naar content

Jeugdmonitor 2018

Het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau. Het rapport besteedt zowel aandacht aan de allerjongsten als aan de oudere jeugd.

Beschrijving

Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast besteedt de editie van 2018 ook aandacht aan het inkomen van jongeren en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland.

Conclusies

De afgelopen 10 jaar daalde zowel het percentage geregistreerde verdachten van criminaliteit als het percentage zelf-gerapporteerde slachtoffers onder jongeren. Waar jongens en meisjes naar eigen zeggen ongeveer even vaak slachtoffer zijn van criminaliteit, zijn jongens vaker verdachte. Ook tussen leeftijdsgroepen zijn verschillen zichtbaar. Jongens van 15- tot 25‑jaar zijn aanzienlijk vaker verdachte dan die van 12- tot 15 jaar.

Organisatie

Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan