Direct naar content

Kamerbrief Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit

De Kamerbrief Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit is interessant voor professionals die zich bezighouden met de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het geeft inzicht in de stand van zaken rondom de aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland.

Het geeft inzicht in de stand van zaken rondom de aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland. De aanpak is gericht op 4 actielijnen:

  1. Meer maatwerk bij vrijheidsbenemening en nazorg.
  2. Betere aansluiting bij de ernst van het delict om herhaling te voorkomen.
  3. Een snellere reactie op strafbare feiten of overtredingen van voorwaarden.
  4. Meer interventiemogelijkheden bij specifieke delicten of problemen.

Deze kamerbrief licht alleen de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar nader toe.

Organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kamerbrief Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan