Direct naar content

Kind speelde laat op straat

‘Kind speelde laat op straat’ is de eindrapportage van de evaluatie van het Project Zorg om Jongeren. Bij dit project worden jongeren tot 14 jaar die zich zonder ouderlijk toezicht laat op straat in een risicovolle situatie bevinden, teruggebracht naar hun ouders. De politie maakt vervolgens indien nodig een melding aan de hulpverlening met behulp van een zorgformulier waarna snel hulp ingezet wordt.

Beschrijving

In 2008 is de politie Rotterdam-Rijnmond gestart met de aanpak ‘Zorg om Jongeren’. De aanpak houdt in dat de politie jongeren tot 14 jaar die zich zonder ouderlijk toezicht laat op straat in een risicovolle situatie bevinden, terugbrengt onder het ouderlijk toezicht. De politie maakt vervolgens indien nodig een melding aan de hulpverlening met behulp van een zorgformulier waarna snel hulp ingezet wordt.

Zorg om Jongeren is in 2008 gestart als pilot van de politie Rotterdam-Rijnmond in de wijk Bospolder-Tussendijken. Per januari 2010 is de aanpak uitgebreid naar het hele district Rotterdam West en een deel van district Rotterdam Noord. Om zicht te krijgen op de uitvoering en resultaten van Zorg om Jongeren voerde DSP-groep tussen september 2010 en februari 2011 een evaluatieonderzoek uit naar het project.

DSP-groep maakte gebruik van verschillende onderzoeksmethoden: documentenanalyse, 98 straatinterviews, analyse van registratiegegevens, webenquête ingevuld door 72 agenten, interviews met 14 ketenpartners en 5 ouders en jongeren.

Resultaten

In 2010 heeft de politie via Zorg om Jongeren 40 gezinnen gemeld bij jeugdzorg/Pak Je Kans. Ruim driekwart van die gezinnen was nog niet bekend bij de hulpverlening. In die zin gaat het dus echt om vroegsignaleren. Bij 1 op de 5 van de gezinnen die nog niet bekend waren bij hulpverlening is een hulpverleningstraject ingezet. Bij de overige gezinnen was een screeningsgesprek voldoende.

Conclusies

Op basis van het onderzoek kunnen we concluderen dat de sterke punten en de meerwaarde van Zorg om Jongeren zijn:

  • De eenvoud van de aanpak is één van de grootste krachten. Slechts een beperkt aantal partners is betrokken, en de criteria zijn relatief simpel (een kind is zonder toezicht te laat op straat). Hierdoor is het voor de politie eenvoudig om toe te passen en kan er snel actie volgen op hun meldingen aan de zorg.
  • De aanpak zorgt ervoor dat de focus van de politie op jongeren (jonge kinderen) in risicovolle situaties wordt versterkt. Hierdoor kan concrete invulling gegeven worden aan hun taak van vroegsignaleren.
  • De directe en korte lijnen van de politie met Pak je Kans zorgen dat er snel en laagdrempelig contact wordt gelegd met een gezin en hulpverlening kan worden ingezet als dat nodig is.
  • Het ‘blauwe randje’ van de politie werkt in de gesprekken met de meeste ouders positief om een ingang voor de hulpverlening te vinden.
  • De gemeente neemt met dit project de in de buurt ervaren overlast veroorzaakt door jongeren en kinderen, serieus.

Voor de succesvolle uitvoering van het project is verbetering op een aantal onderdelen nodig. De onderzoeker bevelen aan:

  • om het voor de uitvoerders klein en simpel te houden
  • de doelen van het project
  • de criteria voor de uitvoering van het project aan te scherpen

Auteurs

Anne-Marie Broeders, Wendy Buysse, Lotte Loef en Jolien Terpstra.

Organisatie

DSP–groep.

Kind speelde laat op straat

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan