Direct naar content

Laat mij niet zitten

Minderjarigen moeten geen vervangende jeugddetentie krijgen opgelegd voor het niet betalen van een schadevergoeding aan slachtoffers van een strafbaar feit. Dat concludeert de Kinderombudsvrouw in dit onderzoek naar aanleiding van de detentie van de 17-jarige Danny.

Beschrijving

De Kinderombudsvrouw deed naar aanleiding van de zaak van Danny een verkennend onderzoek naar het systeem van de vervangende jeugddetentie bij schadevergoeding. Wat zegt de wet, hoe wordt het in de praktijk uitgevoerd en wat zou er verbeterd kunnen worden om in de toekomst te voorkomen dat jongeren zoals Danny in de gevangenis terecht komen?

Het uitgangspunt moet volgens de Kinderombudsvrouw zijn dat er geen vervangende jeugddetentie wordt opgelegd aan minderjarigen en er gezocht wordt naar andere oplossingen. Ze adviseert het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht om hierover in gesprek te gaan en waar mogelijk richtlijnen op te stellen. Ook moet meer maatwerk worden geleverd: wat is in welke situatie goed voor welk kind? Daarnaast moet een minderjarige die wordt veroordeeld tot de schadevergoedingsmaatregel, worden ondersteund bij het voldoen aan de betalingsverplichting.

Organisatie

Kinderombudsman.

Download het onderzoek op de website dekinderombudsman.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan