Direct naar content

Leidraad in de keten, Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

Deze leidraad geeft een toelichting op het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het LIJ berekent het recidive risico en geeft een profiel van aanwezige beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. Op basis daarvan kan worden bepaald welke strafrechtelijke aanpak en eventuele zorg de jongere nodig heeft.

Het LIJ geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat heeft de jeugdige gedaan? Wat is de ernst van het delict? Heeft de jeugdige zoiets eerder gedaan?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken voor het gedrag? Wat waren de motieven van de jeugdige?
  • Hoe groot is de kans op recidive? Hoe groot is de kans dat de jeugdige nog eens met politie en justitie in aanraking komt vanwege het plegen van een delict?
  • Welke factoren zijn van invloed op de kans op herhaling?
  • Hoe groot is de kans dat de jeugdige anderen of zichzelf schade toebrengt?
  • Zijn er zorgen omtrent de psychosociale ontwikkeling van de jeugdige, die vragen om aanvullende hulp?
  • Wat is de beste aanpak om herhaling te voorkomen? Welke gedragsbeïnvloeding is nodig om recidive te voorkomen?

Voor het beantwoorden van deze vragen wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. De leidraad is bedoeld voor alle ketenpartners in de jeugdstrafrechtketen die werken met het LIJ.

Organisatie

Deze leidraad is een uitgave van het ministerie van Veiligheid en Justitie, programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen.

Films

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een film laten ontwikkelen over het landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. In een tweede film wordt het gebruik van het LIJ nader toegelicht en wordt een LIJ-rapportage besproken.

Leidraad in de keten, LIJ

Naar publicatie

Factsheet LIJ

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan