Direct naar content

Meer dan een ruzie

Verwey-Jonker Instituut en Team Analyse & Onderzoek van de politie eenheid Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij richtten zich in dit onderzoek op de aanpak van de politie binnen de samenwerking met netwerkpartners. In het rapport ‘Meer dan een ruzie’ staan de bevindingen van het onderzoek. Het is bedoeld voor uitvoerende professionals en beleidsmakers die (mogelijk) met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben.

Verwey-Jonker Instituut en Team Analyse & Onderzoek van de politie-eenheid Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij richtten zich in dit onderzoek op de aanpak van de politie binnen de samenwerking met netwerkpartners. In het rapport ‘Meer dan een ruzie’ staan de bevindingen van het onderzoek. Het is bedoeld voor uitvoerende professionals en beleidsmakers die (mogelijk) met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben.

Conclusie

Het beleid met betrekking tot huiselijk geweld is nog in volle ontwikkeling bij de politie. De politie benadert huiselijk geweld vaak als een op zichzelf staand incident. Er is daarbij lang niet altijd oog voor de voorgeschiedenis en geweldsdynamiek in de relatie of binnen het gezin.

Het vinden en analyseren van de juiste informatie kost veel tijd (het maken van een tijdlijn, het verhelderen wie deed wat, wanneer). Dit ondanks dat de politie beschikt over informatie van eerdere meldingen en informatie over de bij huiselijk geweld betrokken verdachten en slachtoffers. Er is geen standaard wijze van informatie verwerken die inzicht geeft in de context van een gezin, de situatie op een adres of de omstandigheden van een persoon.

Acute, levensbedreigende situatie

Als sprake is van een acute levensbedreigende situatie, dan wordt direct gehandeld door de politie, dikwijls samen met Veilig Thuis en in contact met het Openbaar Ministerie. De samenwerking met de crisisteams van Veilig Thuis verloopt goed; hiermee is er een directe lijn in het geval van acute onveiligheid en dreiging.

In de meeste gevallen is echter geen sprake van een acute levensbedreigende situatie, maar wel van structurele onveiligheid en gevaar voor escalatie. In het zoeken naar maatregelen die de veiligheid vergroten gaat het om het weerbaarder maken van het slachtoffer en de bescherming van kinderen en slachtoffers.

Tegengaan van agressief gedrag

Het gaat daarnaast om maatregelen gericht op het tegengaan van het agressieve gedrag van de verdachte. Deze maatregelen kunnen ook onderdeel zijn van de politieaanpak als geen sprake is van (een vermoeden van) strafbare feiten, zeker als dit samen met Veilig Thuis of andere netwerkpartners gebeurt. De veiligheid kan worden vergroot als netwerkpartners niet na of naast elkaar werken, maar vanuit een gezamenlijke visie en concreet plan van aanpak. Of dit gebeurt is nu nog te vaak afhankelijk van de betrokkenheid van de betreffende politiemedewerkers.

De politie heeft de ambitie om dit beleid te veranderen. Veiligheid voorop, breder kijken dan het incident en eigenaarschap, zijn de doelen van het politiebeleid. Het uitvoeringsplan omvat allerlei initiatieven om de netwerksamenwerking te verbeteren. In het kader hiervan zijn pilots gestart waarin de politie samen met Veilig Thuis naar het adres gaat na een 112-melding huiselijk geweld. Het uitgangspunt Veiligheid Voorop is dat het stoppen van het geweld, en het waarborgen van de veiligheid van betrokkenen, voorop staat.

‘Meer dan een ruzie’ (Politie & Wetenschap)

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan