Direct naar content

Meisjes in zorg

Het handboek gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes.

Probleemstelling

In het onderwijs en in wetenschappelijk onderzoek heeft men nauwelijks aandacht gehad voor specifiek het probleemgedrag bij meisjes, waardoor weinig bekend is over ‘wat werkt’ in de hulpverlening aan meisjes. Dit zorgt voor handelingsverlegenheid in het praktijkveld.

Dat er nauwelijks aandacht is geweest voor deze doelgroep is opvallend, omdat juist bij meisjes de zorgen groot zijn en de gevolgen zich veelal voordoen op meerdere vlakken. Hierbij kan worden gedacht aan slachtofferschap, revictimisatie, tienermoeders, psychische problemen en criminaliteit. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat het erkennen van seksespecifieke verschillen in de hulpverlening de effectiviteit van zorg kan vergroten.

Beschrijving

In deel I van het handboek wordt stilgestaan bij een normale versus een abnormale ontwikkeling. Deel II beschrijft specifieke problemen bij meisjes en Deel III gaat in op zorgelijke doelgroepen. Er is ook aandacht voor ervaringen van medewerkers en (ex) cliënten met de zorg voor meisjes. Het boek geeft concrete handvatten in de dagelijkse hulpverlening aan meisjes in zorg.

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor de opleidingen van maatschappelijk werkers, pedagogisch hulpverleners, psychologen, psychiaters, huisartsen, orthopedagogen, maar ook voor hulpverleners in de jeugdzorg, jeugd-GGZ, en zorg voor licht verstandelijk beperkten die dagelijks werken met meisjes.

Bestel het boek op de website van Uitgeverij SWP

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan