Direct naar content

Onderzoek naar (potentieel) jonge daders seksueel kindermisbruik

Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen deden onderzoek naar jonge daders van (online) seksueel kindermisbruik. Het onderzoeksrapport Maak het bespreekbaar biedt inzicht in (potentieel) daderschap en biedt daarmee aanknopingspunten om seksueel kindermisbruik te voorkomen.

Het onderzoek richt zich op daders en potentiële daders van seksueel kindermisbruik tot en met 25 jaar die contact hebben opgenomen met Stop it Now. Hieronder vallen personen die naar beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen kijken, of seksueel kindermisbruik hebben gepleegd. Op basis van volledig anonieme gespreksverslagen zijn kenmerken en persoonlijke omstandigheden van deze groep beschreven.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de onderzochte jonge (potentiële) daders van seksueel kindermisbruik te maken heeft met psychische problematiek, zoals dwanggedachten of depressieve gevoelens. Deze problemen spelen een rol in (de aanloop naar) het potentiële delictgedrag.

Een andere belangrijke uitkomst is dat bijna de helft van de jonge kijkers van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik risicovol pornokijkgedrag of een escalatie daarin beschrijft. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de daders die zich bij Stop it Now melden, behoefte hebben aan hulp voor hun gedrag.

Het onderzoek beschrijft de omstandigheden die voorafgaan aan daderschap en de routes die jongeren doorlopen richting (potentieel) daderschap.  Met dit onderzoek willen zowel Stop it Now als de Nationaal Rapporteur inzicht krijgen in daderschap zodat met deze kennis vroegtijdige interventies ontwikkeld kunnen worden om te voorkomen dat zij delicten plegen.

Download het onderzoek op nationaalrapporteur.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan