Direct naar content

(On)mogelijkheden onderzoek omvang kindermishandeling

Bestaande onderzoeksmethoden om de omvang te schatten van kindermishandeling werken niet, blijkt uit het onderzoek ‘(On)mogelijkheden onderzoek omvang kindermishandeling’. Aanleiding voor deze verkenning is een motie van de Tweede Kamer (oktober 2020) waarin de regering wordt verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Het WODC heeft besloten het onderzoek te verbreden en ook andere vormen van kindermishandeling in de beschouwing te betrekken.

Doel

Het doel van het onderzoek is om middels een expertmeeting te verkennen of er valide en betrouwbare methoden beschikbaar zijn om de omvang van kindermishandeling (gerelateerd aan geloof of ideologie) in Nederland te schatten. Onderzoek van de benodigde data en het uitvoeren van de schatting zelf vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek.

Conclusie

Deskundigen zien geen heil in een betrouwbare omvangschatting op basis van de nu bekende methodes. Daarbij past weliswaar de kanttekening dat de expertsessie door een relatief groot aantal afmeldingen bescheiden van omvang was (10 deelnemers), maar het beeld dat geen enkele methode een voldoende scoort is in aanvullende en validerende interviews alleen maar bevestigd.

Organisatie

Peter Wilms en Sam Huberts in opdracht van het WODC.

Download het onderzoek op wodc.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan