Direct naar content

Rol van werk in de lokale aanpak van werk in lokale aanpak ondermijning

Jongeren en jongvolwassenen zonder baan lopen een hoger risico om betrokken te raken bij (ondermijnende) criminaliteit. Inzetten op betaald werk is van groot belang bij de aanpak. Dat blijkt uit dit onderzoek van Regioplan in opdracht van het ministerie van SZW.

In het onderzoek zijn zowel belemmerende als stimulerende factoren in kaart gebracht. Voor een succesvolle, preventieve aanpak is het belangrijk dat gemeenten investeren in de interne, domeinoverstijgende samenwerking tussen de afdelingen Veiligheid en W&I.

Ook is het belangrijk dat gemeenten verkennen of samenwerking met externe partijen (zoals coaches en jongerenwerkers) nodig is om deze jongeren aan het werk te krijgen. Een persoonsgerichte en integrale aanpak is essentieel; door de jongeren integraal te ondersteunen, wordt toekomstperspectief geboden.

Daarnaast kunnen gemeenten (nog) meer inzetten op de samenwerking met geschikte, lokale werkgevers en onderwijsinstellingen voor jongeren die nog leerplichtig zijn. Het is raadzaam om bij de verschillende afdelingen te investeren in kennis en bewustwording van verantwoordelijkheden in de preventieve aanpak van ondermijning. Daarvoor zijn tools beschikbaar bij onder andere de VNG, het CCV en Divosa.

Download het onderzoek op regioplan.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan