Direct naar content

Rolmodellen en het risico op recidive

Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen ondersteunen de gedachte dat mentoren, die als rolmodel optreden voor jonge veelplegers, kunnen bijdragen aan een positieve gedragsverandering. Criminoloog Jan Dirk de Jong onderzocht in opdracht van de gemeente Amsterdam de vraag onder welke voorwaarden dit zou kunnen binnen de programma’s van de Top600, in het bijzonder de Intensieve Forensische Aanpak (IFA).

Beschrijving

De Jong onderzocht wat het begrip rolmodel inhoudt en wat een rolmodel een risicojongere zou moeten kunnen bieden ter ondersteuning. Verder is bepaald welke algemene en bijzondere kwaliteiten iemand tot een geschikt rolmodel maken. Ook is nagegaan waar men dergelijke geschikte rolmodellen zou kunnen opsporen, werven en selecteren. Ten slotte is onderzocht wat de verwachte toegevoegde waarde is van een rolmodel in het bestrijden van overlast, criminaliteit en recidive.

Auteur

Jan Dirk de Jong.

Organisatie

Gemeente Amsterdam.

Download het onderzoek

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan