Direct naar content

Samen Deskundig

De herziene versie van de handreiking ‘Samen Deskundig’ van Movisie geeft gemeenten concrete handvatten voor het vormgeven van samenwerking met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Movisie wil met de handreiking gemeenten enthousiast maken en inspireren om (vaker) samen te werken met ervaringsdeskundigen. En organisaties in hun gemeente/regio stimuleren om ervaringsdeskundigen in te zetten in de uitvoering.

De handreiking laat de mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen zien en geeft achtergrondinformatie zoals afhankelijkheid, ongelijke machtsverhoudingen, schaamte en geheimhouding. Ook komen randvoorwaarden voor succes aan bod.

Download de handreiking 'Samen Deskundig' op movisie.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan