Direct naar content

Samen voor een veilige school

Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie. School en de politie hebben samen de taak om criminaliteit en overlast op en rond school tegen te gaan. De leidraad brengt structuur in het gesprek, biedt informatie en voorbeelden uit de praktijk én bevat een invulformulier dat zowel digitaal als met de pen in te vullen is. Handig, dan zijn alle afspraken meteen vastgelegd.

Onbezorgd naar school kunnen gaan: daar komt heel wat bij kijken. Het vergt onafgebroken inzet van onder andere school en politie voor een veilig schoolklimaat en een veilige omgeving.

De school moet leerlingen en personeel een prettige leer- en werkomgeving bieden en is verantwoordelijk voor de veiligheid op school. De politie treedt op als er delicten worden gepleegd. Die heeft ook een duidelijke preventieve taak: signaleert, adviseert en verwijst door. Samen deze veilige leeromgeving scheppen, begint met een goed gesprek. Hierbij kun je deze praktische leidraad uitstekend gebruiken.

Samen voor een veilige school: gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan