Direct naar content

Sexting: Respect online

Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan sexting kunnen onder bepaalde voorwaarden verwezen worden naar Halt.

Beschrijving

Sexting: Respect Online is een interventie over veilig online seksueel gedrag. Jongeren leren hoe je je online veilig en respectvol kunt gedragen. Het gedrag gaat om vormen van ongewenste sexting tussen leeftijdsgenoten, waarbij het materiaal zonder toestemming is vervaardigd of verspreid, maar kan ook gaan om profielmisbruik, seksueel getinte pesterijen of beledigingen.

De interventie bestaat uit gesprekken met de jongere en ouders. De jongere leert via een drietal leeropdrachten over veilig en respectvol online seksueel gedrag en over gevolgen van hun gedrag en over weerbaarheid. Het aanbieden van excuus aan het slachtoffer is ook een belangrijk onderdeel van de interventie. Ouders krijgen handvatten over hoe ze het gesprek aan moeten gaan met hun kind over respectvol en veilig online (seksueel) gedrag en hoe je hier samen afspraken over kunt maken.

De interventie is november 2017 gestart als een pilot. De proef is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrij­dend gedrag hebben vertoond.

Organisatie

Halt samen met Rutgers.

Lees het artikel 'Jonge dader sexting vaker naar Halt' op de website trouw.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan