Direct naar content

Uitkomsten debat ‘Bied perspectief’

Het Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgde op dinsdagochtend 22 april een debat met de titel ‘Bied perspectief’. Bij dit debat waren professionals, beleidsmedewerker en jongeren zelf aanwezig. Dit verslag zet de belangrijkste uitkomsten op een rij.

Beschrijving

Het debat werd geopend door minister Opstelten. Criminoloog Jan Dirk de Jong leidde het debat. Hij zette de vraag centraal wat perspectief bieden is en hoe we perspectief moeten bieden.

Het was een bijzonder debat, mede door de inbreng van de jongeren. Het was een goed gesprek en het was een meerwaarde om de leefwerelden van professionals, beleidsmedewerkers en de jongeren aan elkaar te spiegelen.

Conclusies

Punten die bijdragen aan het bieden van perspectief:

Zoek als professional de verdieping:onderzoek als professional waarom de jongere bepaald gedrag vertoont. Daarbij is het belangrijk dat de professional werkt vanuit zijn passie dus niet alleen voor het salaris. De jongeren merken dit verschil echt.

Geef niet op! dit geldt voor zowel de professional als voor de jongeren. Als jongere kun je bijvoorbeeld werkervaring opdoen door het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Deze ervaring kan je later juist weer gebruiken om te laten zien dat je jouw leven echt wil verbeteren. Voor de professional geldt hetzelfde: geef de jongere ook niet op! Besef als professional dat jongeren veel begeleiding nodig hebben om weer op het rechte pad te komen. Dat gaat niet altijd in één keer. Op het rechte pad komen gaat met vallen en opstaan.

Als jongeren in detentie hebben gezeten is het van groot belang dat zij na detentie goede zorg en begeleiding ontvangen: dat wordt ook wel nazorg genoemd. Het is een taak van vele professionals om hiervoor samen voor te zorgen. Hier is zowel de gemeente als het detentiecentrum als de reclassering bij betrokken. Deze goede nazorg begint volgens de aanwezigen van het debat al tijdens detentie. Het komt, ondanks alle goede plannen en alle goede intenties van de betrokken partijen, nog te vaak voor dat jongeren pas maanden na hun detentietijd een woning en inkomen hebben. De kans op recidive ligt dan op de loer als de minimale basisvoorzieningen niet goed geregeld zijn.

Vroegsignalering: het belang van vroegsignalering is wederom naar voren gekomen. Als professionals gezamenlijk in een vroeg stadium kunnen ontdekken welke risicojongeren ondersteuning nodig hebben dan kunnen we gezamenlijk deze jongeren op het rechte pad houden. Veel jongeren zijn al op jonge leeftijd in aanraking gekomen met veel hulporganisaties. Door de inzet van de juiste hulp en het bieden van de goede ondersteuning op jonge leeftijd kunnen we erger voorkomen. Dat deze gedachte succesvol is blijkt wel uit de broertjes en zusjes aanpak zoals bij de top600.

Blijf perspectief bieden, keer op keer! Hierbij speelt vertrouwen tussen jongere en professional een essentiële rol. Om perspectief te bieden aan de jongere moet er minimaal voorzien zijn in de eerste levensbehoefte zoals onderdak en een gevulde maag.

Organisatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen, ministerie van Veiligheid en Justitie.

Uitkomsten debat 'Bied perspectief'

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan