Direct naar content

Uitvoeringsprogramma polarisatie en radicalisering 2015-2018, gemeente Helmond

In het uitvoeringsprogramma van de gemeente Helmond wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de lokale aanpak van polarisatie, radicalisering en jihadisme. Het is een nadere uitwerking van een onderdeel van de Kadernota integrale veiligheid Peellland/Helmond 2015-2018.

Beschrijving

Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat Helmondse jongeren gaan deelnemen aan de gewapende strijd in Syrië of dat er mensen naar Helmond terugkeren uit Syrië of soortgelijke oorlogsgebieden (situatie januari 2015).

Helmond is gestart met deskundigheidsbevordering van eerstelijnswerkers. Ze krijgen een cursus gericht op het herkennen van signalen die wijzen op radicalisering en het voorkomen van verder radicaliseren.

Een brede multidisciplinaire benadering met lokale partners zoals scholen, moskeeën, jongerenwerkers, politie en andere professionals heeft een belangrijke rol. Binnen Helmond vindt overleg met deze partners plaats in het platform sociale cohesie.

Een medewerker van de afdeling Bestuurs– en Juridische Zaken is aanwezen als contactpersoon en coördinator voor alle zaken die betrekking hebben op polarisatie, radicalisering en jihadisme.

Organisatie

Gemeente Helmond.

Download het plan op de website van de gemeente Helmond

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan