Direct naar content

Verkenning inzet maatjesprojecten 12 minners

Onderzoek naar of en wanneer een maatjesproject effectief en efficiënt is voor de preventie van criminaliteit bij kwetsbare kinderen onder de 12 jaar.

Dit onderzoek is interessant voor professionals die zich bezig houden met jonge, kwetsbare kinderen onder de 12 jaar. Denk aan basisschoolleraren, intern begeleiders op basisscholen, medewerkers jeugd- en gezinsteams of jeugdagenten.

De kenmerken van 5 maatjesprojecten zijn overzichtelijk onder elkaar gezet.

Conclusies

Belangrijkste conclusies zijn:

  • Voor een juiste inzet van maatjesprojecten voor de doelgroep is een brede, multidisciplinaire werkwijze nodig.
  • De professionalisering die nodig is om een maatjesproject tot een succes te maken voor de doelgroep kost aandacht en tijd.
  • Het is voor maatjesprojecten een uitdaging om te voldoen aan de verantwoordingsvereisten van de gemeenten.
  • Om aansturing vanuit gemeenten te bevorderen, moet er continuïteit zijn in het contact met maatjesprojecten en moeten maatjesprojecten een plekkrijgen in de lokale sociale infrastructuur.
  • Het draagvlak binnen het veiligheidsdomein is minimaal als het gaat om de doelgroep 12-minners en de inzet van maatjes voor deze doelgroep: hierover ontbreekt urgentiebesef en kennis over wat maatjesprojecten (al) betekenen.

Aanbevelingen

Aanbevelingen die uit de conclusies komen zijn:

  • Stimuleer kennis over de effectiviteit en juiste inzet van maatjesprojecten bij gemeenten.
  • Promoot de aandacht voor criminaliteitspreventie in de brede multidisciplinaire aanpak van een maatjesproject.
  • Houd aandacht voor de professionalisering van de inzet van maatjesprojecten, ook voor het doel van criminaliteitspreventie.

Download het onderzoek op rijksoverheid.nl

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan