Direct naar content

Very Young Offenders: Who are at Risk?

Kinderen die voor hun twaalfde met de politie in aanraking komen, hebben vaak psychische problemen. Een politiecontact is daarmee een kans om bij deze kinderen problemen te herkennen en zo nodig te behandelen. Het tijdig herkennen van wie wel en wie juist geen problemen heeft, maakt passende hulp mogelijk voor wie dat echt nodig heeft, zo blijkt uit dit onderzoek.

Beschrijving

Jeugdigen die voor hun twaalfde levensjaar starten met delinquent gedrag hebben een relatief groot aandeel in de criminaliteitscijfers. Dit leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Tot nu toe was echter weinig bekend over deze 12-minners en hun risico’s op herhaald delinquent gedrag. Geluk volgde deze 12-minners langere tijd. Uit haar onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in problematiek en toekomstige criminele carrière. Dit is de eerste keer dat deze groep op een zo’n uitgebreide schaal werd onderzocht.

Conclusies

Bij een deel van de 12-minners is vooral sprake van gedragsproblemen en impulsief gedrag. Ook speelt er bij een deel een veelheid aan problemen: agressief en impulsief gedrag, maar ook somberheid, problemen in de sociale omgang, gezinsproblematiek, et cetera. Veel 12-minners blijven delinquent gedrag vertonen. Met name de groep met meerdere problemen is ook vaak zélf slachtoffer van geweld en pesten.

Daarnaast bestaat er een groep 12-minners die relatief weinig problemen heeft en een lage kans op herhaling en slachtofferschap. Een eerste politiecontact kan dus ook een incident zijn en hoeft niet altijd te leiden tot langdurig, frequent en ernstig delinquent gedrag. Goede signalering en diagnostiek zijn noodzakelijk om kinderen die dat nodig hebben passende hulp te bieden onnodig problematiseren te voorkomen.

Auteurs

Charlotte Geluk.

Organisatie

VU medisch centrum.

Download onderzoek

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan