Direct naar content

Zó krijg je samen zicht op jongeren

Wil je weten hoe je de vroegsignalering in jouw gemeente goed organiseert en opvolgt? Gebruik dan deze nieuwe handreiking van het CCV. Hierin vind je praktische tips om vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken, goed op te pakken. Ook zit er een uitgebreid overzicht in van risicosignalen.

Om risicojongeren en jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit goed in beeld te hebben of krijgen, is het nodig dat de procesregisseur van de afdeling openbare orde en veiligheid (OOV) van de gemeente en de partners in het netwerk die een rol hebben in de aanpak van jeugdgroepen goed samenwerken. Wil je succesvol zijn in je aanpak, dan is dit van doorslaggevend belang.

Deze handreiking is vooral gericht op procesregisseurs OOV die samenwerken met partners die betrokken zijn bij het werkproces problematische jeugdgroepen en groepsgedrag (het 7-stappenmodel). Natuurlijk is deze informatie ook bruikbaar voor andere partijen die met jongeren te maken hebben.

Download de handreiking

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan