Direct naar content

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een taak in de bescherming van kinderen tot 18 jaar. De Raad wordt ingeschakeld als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of het gezin geen hulp accepteert.

Kinderbeschermingsonderzoek

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van gezinnen voor een kinderbeschermingsonderzoek. De Raad heeft een ‘Adviesdienst Raad voor de Kinderbescherming’ ingericht waar gemeenten advies kunnen inwinnen bij complexe gezinssituaties. Bijvoorbeeld als zij overwegen hulp in het gedwongen kader in te zetten bij een gezin.

Op verzoek van de burgemeester of de rechter onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de (gezins)situatie en adviseert over wat de beste oplossing is voor het kind.

De burgemeester van een woonplaats van een minderjarige kan bij de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot ondertoezichtstelling doen. Als de Raad voor de Kinderbescherming vervolgens niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling overgaat, kan de burgemeester verzoeken het oordeel van de kinderrechter te vragen. De Raad moet dan binnen twee weken na dagtekening van dit verzoek het oordeel van de kinderrechter aanvragen. Oordeelt de kinderrechter dat ondertoezichtstelling noodzakelijk is, dan kan hij deze ambtshalve uitspreken.

Raad voor de Kinderbescherming inschakelen

Veilig Thuis en de gecertificeerde jeugdzorginstellingen mogen de Raad rechtstreeks inschakelen. Zij moeten dan wel de gemeente op de hoogte stellen.

Ook onderzoekt de Raad de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en adviseert de rechter of officier van justitie over de op te leggen straf.

De gemeente en Raad voor de Kinderbescherming maken afspraken over het raadplegen van de Verwijsindex risicojongeren (VIR) in het kader van jeugdstrafrechtzaken. De Raad kan de VIR raadplegen, voor zover het gaat om jongeren die al bij hen bekend zijn.

De gemeente kan de Raad voor de Kinderbescherming aanspreken op haar wettelijke taken.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan