Direct naar content

Wat is cybercrime?

De toenemende digitalisering verandert de wereld; we leven steeds meer in een netwerksamenwerking. Bijna iedereen maakt dagelijks gebruik van een computer, smartphone of andere vormen van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Naast de voordelen die digitalisering oplevert, brengt dit ook bedreigingen met zich mee, zoals cybercrime

Jongen kijkt verschrikt op zijn telefoon. Afbeelding voor dossier cybercrime

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Cybercrime is een sterk groeiend fenomeen. Het kent verschillende vormen zoals hacken, ransomware en phishing. Ondernemers, gemeenten, maar ook jongeren hebben te maken met cybercrime en de gevolgen daarvan.

Cybercrimedelicten richten zich op ICT, bijvoorbeeld de computer. Denk aan het hacken van een account of een netwerk plat leggen. Een ICT-systeem wordt hierbij gebruikt als middel om het delict te plegen en dit zelfde systeem is tegelijkertijd ook het doelwit van het delict.

Gedigitaliseerde criminaliteit zijn delicten die ook buiten de digitale wereld plaatsvinden. Denk aan marktplaatsfraude of online pesten. Bij gedigitaliseerde criminaliteit worden ook ICT-systemen gebruikt als middel om traditionele vormen van criminaliteit te plegen, maar is het doel van deze delicten niet om andere ICT-systemen te ontwrichten/raken.

Jongeren lopen risico

Bij jong zijn hoort ook risico’s nemen. De grenzen opzoeken. Jongeren overzien vaak de gevolgen van hun acties nog niet of ze doen iets omdat het spannend is. Zo worden ze makkelijk slachtoffer van cybercrime voordat ze het zelf door hebben, en kunnen ook ongemerkt zelf cyberdelicten plegen. Daarmee zijn ze in overtreding en dus strafbaar.

Vooral dit laatste beseffen jongeren vaak niet; dat ze strafbaar bezig zijn. Dat maakt hen aantrekkelijk voor criminelen die zelf minder thuis zijn in de technische wereld.

Jongeren lopen dus een extra groot risico in de online omgeving. Daarom is het heel belangrijk dat zij goed worden begeleid vanaf het eerste moment dat zij de digitale snelweg opgaan.

20% van de jongeren is slachtoffer van cybercrime

Cijfers cybercrime

Uit de Veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat 20% van de 15- tot 25-jarigen slachtoffer werd van online criminaliteit. Daarvan was 8,6% slachtoffer van online oplichting en fraude en 8,5% van hacken. Uit de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) 2020 blijkt dat 19,5% van de jongeren weleens een cyberdelict pleegt.

Jongen met hoodie achter beeldscherm. Afbeelding voor dossier cybercrime.

Wie doet wat?

Vragen over de aanpak van cybercrime?

Bel of mail ons, we sparren graag vrijblijvend even met je.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan