Direct naar content
16 maart 2022Kindermishandeling

Gebrek aan (eenduidige) registratie obstakel voor betrouwbare schatting kindermishandeling

Deskundigen zien geen heil in bestaande onderzoeksmethoden om de omvang te schatten van kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Peter Wilms en Sam Huberts in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Experts hebben potentieel kansrijke schattingsmethoden op hun toepasbaarheid beoordeeld voor de 3 vormen van kindermishandeling, variërend in de mate van geslotenheid van de populatie. De deskundigen beoordeelden de nu bekende methodes als niet toepasbaar of betrouwbaar. Bij alle geselecteerde vormen van kindermishandeling is het gebrek aan (eenduidige) registratie een obstakel voor een valide en betrouwbare schatting.

Aanleiding

Aanleiding voor dit onderzoek is een motie van de Tweede Kamer (oktober 2020) waarin de regering wordt gevraagd een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Het WODC heeft besloten het onderzoek te verbreden en ook andere vormen van kindermishandeling in de beschouwing te betrekken.

Doel

Het doel van het onderzoek (On)mogelijkheden onderzoek omvang kindermishandeling is om te verkennen of er valide en betrouwbare methoden beschikbaar zijn om de omvang van kindermishandeling (gerelateerd aan geloof of ideologie) in Nederland te schatten. Onderzoek van de benodigde data en het uitvoeren van de schatting zelf vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek.

Bron: wodc.nl

Kindermishandeling: herken de signalen en geef hulp. Kijk voor meer informatie in het dossier Kindermishandeling.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan