Direct naar content
4 november 2022Kindermishandeling, Veiligheid en zorg

Geen uniforme kindgesprekken door Veilig Thuis

De kwaliteit en manier van kindgesprekken per Veilig Thuis-regio verschilt. Daardoor kunnen signalen van kindermishandeling over het hoofd worden gezien of verkeerd geïnterpreteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Gesprekstechnieken zonder wetenschappelijke onderbouwing

Veilig Thuis moet na een melding van geweld of seksueel misbruik onderzoeken of daar echt sprake van is. Daarom praat Veilig Thuis met kinderen vanaf 4 jaar. In een protocol staat dát met kinderen moet worden gepraat, maar niet hóe. Daardoor verschilt de manier van aanpak per Veilig Thuis-regio en soms zelfs binnen een regio van medewerker tot medewerker. Ook het opleidingsniveau van de medewerkers varieert. Het leidt ertoe dat er gesprekstechnieken worden ingezet zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het vastleggen van gesprekken gebeurt ook op verschillende manieren.

Uniforme werkwijze

Kinderrechtenadvocaat Eva Huls van Defence for Children vindt het zorgelijk dat kinderen per regio op een andere manier worden bejegend. “De uniforme werkwijze is er dus niet. Het kan ook betekenen dat kinderen die door matig opgeleide professionals worden gesproken, daadwerkelijk slechter af zijn.”

NICHD-protocol

9 van de 25 Veilig Thuis-regio’s zijn inmiddels overgeschakeld op een wetenschappelijk onderbouwde interviewmethodiek: het uit de Verenigde Staten afkomstige NICHD-protocol. Dat gaat uit van open vragen waarbij het kind zoveel mogelijk uit zichzelf vertelt. Veilig Thuis wil die methode in de toekomst overal invoeren. Ook de Raad voor de Kinderbescherming stapt binnenkort over op het NICHD-protocol.

Bron: nos.nl

Met de virtual reality simulatie ‘Vergeet mij niet’ verplaats je je in een 7-jarige en hoor en zie je hoe je ouders (ernstige) ruzie maken. Deze simulatie laat je beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan