Direct naar content
24 augustus 2023Kindermishandeling

Onderzoek biedt meer inzicht in jonge daders van seksueel kindermisbruik

Bijna de helft van jonge (potentiële) daders van seksueel kindermisbruik heeft psychische problemen zoals dwanggedachten of depressieve gevoelens. Dit blijkt uit gesprekken met deze groep in een onderzoek van Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. “Kennis over daders van seksueel kindermisbruik is van groot belang om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen en slachtoffers waar mogelijk te voorkomen. Zonder daders zijn er immers geen slachtoffers”, zegt Nationaal Rapporteur Conny Rijken.

Het onderzoeksrapport Maak het bespreekbaar biedt inzicht in (potentieel) daderschap en biedt daarmee aanknopingspunten om seksueel kindermisbruik te voorkomen. Het onderzoek richt zich op daders en potentiële daders van seksueel kindermisbruik tot en met 25 jaar die contact hebben opgenomen met Stop it Now.

Hieronder vallen personen die naar beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen kijken, of seksueel kindermisbruik hebben gepleegd. Op basis van volledig anonieme gespreksverslagen zijn kenmerken en persoonlijke omstandigheden van deze groep beschreven.

Inzicht in een groep die nog niet in beeld is

“We weten weinig van jonge (potentiële) daders. Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in een groep die nog niet in beeld is van opsporings- of hulpverleningsinstanties,” zegt Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de onderzochte jonge (potentiële) daders van seksueel kindermisbruik te maken heeft met psychische problematiek. Deze problemen spelen een rol in (de aanloop naar) het potentiële delictgedrag.

Een andere belangrijke uitkomst is dat bijna de helft van de jonge kijkers van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik risicovol pornokijkgedrag of een escalatie daarin beschrijft. Kelly van den Heuvel, inhoudelijk programmamedewerker Stop it Now en één van de onderzoekers: ”Deze jongeren komen door herhaalde blootstelling aan pornografisch beeldmateriaal in een neerwaartse spiraal terecht. Ze zoeken steeds extremere beelden om dezelfde mate van spanning en opwinding te ervaren.”

Jonge (potentiële) daders hebben behoefte aan hulp

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de daders die zich bij Stop it Now melden, behoefte hebben aan hulp voor hun gedrag. Van den Heuvel: “Veel jonge (potentiële) daders delen hun verhaal voor het eerst bij Stop it Now. Uit angst voor onbegrip en veroordeling door de omgeving, praten de meesten met niemand over hun gevoelens, problemen of delictgedrag.

Een veilige omgeving waar ze over hun gevoelens en gedrag kunnen praten is van groot belang. Het vergroot de kans dat in de toekomst meer jongeren hulp zoeken voordat zij de fout in gaan.” Nationaal Rapporteur Rijken vult aan: “Dat deze jonge (potentiële) daders behoefte hebben aan hulp om toekomstig delictgedrag te voorkomen, biedt een goed uitgangspunt voor preventief beleid.”

Voorkomen van seksueel kindermisbruik

Het onderzoek beschrijft de omstandigheden die voorafgaan aan daderschap en de routes die jongeren doorlopen richting (potentieel) daderschap. “Het geeft Stop it Now en andere organisaties aanknopingspunten om te bepalen op welke momenten en manieren ingegrepen kan worden”, aldus Van den Heuvel.

Volgens haar is het belangrijk dat hulp en het voorkomen van misbruik aansluiten bij wat jonge (potentiële) daders nodig hebben. “Ze hebben behoefte aan informatie en voorlichting over hoe zij online op een veilige positieve en gezonde manier met seksualiteit bezig kunnen zijn. En ook over wanneer (online) seksueel gedrag risicovol en/of strafbaar is.”

Bron: Nationaal Rapporteur

Alle links op een rijtje van organisaties in Nederland die zich inzetten om kindermisbruik te stoppen.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan