Direct naar content
22 december 2023Cybercrime

Op weg naar verantwoordelijk burgerschap in de (digitale) samenleving

Lesprogramma ‘Wie Grijpt In?’ en nieuwe leskaart ‘Weerbaar Online’.

Officieren van justitie en rechtenstudenten slaan de handen ineen voor het lesprogramma ‘Wie Grijpt In?’. Een initiatief gericht op middelbare scholieren en mbo-studenten. Dit programma biedt jongeren een unieke kans om in gesprek te gaan over hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een veilige samenleving. Door na te denken over wat goed of fout is, worden ze geleid naar een dieper begrip van het functioneren van het strafrecht. Voor het onderwerp cyber is er een aparte leskaart ontwikkeld binnen ‘Wie Grijpt In?’. Deze leskaart is een waardevol hulpmiddel voor Nederlandse scholen bij het aansnijden van onderwerpen zoals online grenzen, verleidingen, criminele betrokkenheid en sociale druk.

Lesprogramma ‘Wie Grijpt in?’

‘Wie Grijpt In?’ is een lesprogramma van het Openbaar Ministerie dat jongeren uitdaagt om na te denken over de Nederlandse rechtsstaat en hun rol in de samenleving. Het programma bestaat uit drie lessen en wordt geleid door rechtenstudenten en een officier van justitie. In het programma wordt zo goed mogelijk aansluiting gezocht bij de leefwereld van de jongeren.

Door casuïstiek en een rechtstaatspel worden jongeren uitgedaagd om na te denken over de complexiteit van de rechtsstaat. Belangrijk is dat jongeren zich bewust worden van hun rol in de rechtsstaat en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze dragen. Het bevordert actief burgerschap en beoogt verandering in zowel gedachten als gedrag van jongeren met betrekking tot een veilige samenleving.

‘Wie Grijpt In?’ biedt niet alleen waardevolle inzichten aan jongeren, maar ook aan de officieren van justitie. Het leert hen hoe jongeren denken over actuele vraagstukken en hoe ze straffen ervaren en beoordelen. Kortom, een waardevolle bijdrage aan begrip en samenwerking tussen jongeren en het rechtssysteem.

Nieuwe leskaart ‘Weerbaar online’

Vanuit ‘Wie grijpt in’ is specifiek op het onderwerp cyber een aparte leskaart ‘Weerbaar online’ voor docenten ontwikkeld. Voor docenten vormt het bespreken van maatschappelijke thema’s in de klas soms een uitdaging. Dat kan komen door de aanzienlijke afstand die er zit tussen de leefwereld van de jongeren en die van de docent, of omdat de docent het gevoel heeft niet de juiste kennis te hebben. Om deze obstakels te overwinnen, is de nieuwe leskaart over de online weerbaarheid van jongeren ontwikkeld. De leskaart richt zich specifiek op aspecten zoals grenzen, verleidingen, criminele betrokkenheid en sociale druk. Het geeft de docent verschillende werkvormen en handvatten om de dialoog aan te gaan.

Tip: Ambtenaren met de portefeuilles Jeugd en Onderwijs kunnen de vrij te downloaden leskaart als lesmateriaal verspreiden binnen de scholen in de gemeente.

Meer informatie

Interesse in het brede lesprogramma ‘Wie grijpt in?’ Kijk dan voor meer informatie op om.nl. De leskaart ‘Weerbaar online’ vind je ook op de website om.nl.

Voor vragen over het thema Cyber & Jeugd kun je contact opnemen met Siènne Stoker, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV): sienne.stoker@hetccv.nl.

Siènne Stoker

Siènne bijt zich graag vast in een onderwerp en weet daar met haar vindingrijkheid en flair altijd de juiste draai aan te geven. Ze is omgevingsbewust waardoor ze goed zicht heeft op de context bij complexe vraagstukken. Ze laat zich daarbij graag leiden door haar moreel kompas en rechtvaardigheidsgevoel. Het thema ‘jeugd en cyber’ is haar dan ook op het lijf geschreven.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan