Direct naar content
10 juli 2024Kindermishandeling

Seksueel geweld tegen kinderen aanpakken

Het kabinet gaat zich inspannen om samen met maatschappelijke partners te zorgen voor een cultuurverandering om seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen kinderen aan te pakken. Dat schrijven de betrokken bewindslieden in de beleidsreactie op de Monitor Seksueel Geweld tegen Kinderen 2018 – 2022.

Meisje kijkt opzij. Afbeelding voor het dossier kindermishandeling.

Een succesvolle aanpak vraagt volgens het kabinet om verschillende acties, gericht op bewustwording, preventie en signalering, maar ook op hulp en ondersteuning en rechtsvervolging.

Wet seksuele misdrijven

Met de herziening van de Wet seksuele misdrijven die 1 juli in werking is getreden, worden slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. De Nationaal Rapporteur is positief dat de minister van Justitie en Veiligheid haar aanbeveling ter harte neemt om de Wet seksuele misdrijven goed te implementeren door zorg te dragen voor extra middelen, tijd en capaciteit voor de politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.

Het kabinet gaat ook aan de slag met de aanbevelingen aan de minister van Primair en Voortgezet onderwijs over de seksuele en relationele vorming van kinderen.

Bron: Nationaalrapporteur.nl |Kabinet onderstreept maatschappelijke opgave van voorkomen seksueel geweld tegen kinderen

Met de virtual reality simulatie ‘Vergeet mij niet’ verplaats je je in een 7-jarige en hoor en zie je hoe je ouders (ernstige) ruzie maken. Deze simulatie laat je beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld.

Bekijk ook eens deze berichten

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan