Direct naar content
12 april 2022Veiligheid en zorg

Verbeteragenda jeugdhulp

Zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals werken verder aan de verbeteragenda voor de jeugdhulp. De Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 is hiervoor de basis. Gemeenten zijn uit het overleg gestapt omdat het kabinet in het coalitieakkoord een half miljard aan bezuinigingen op de jeugdzorg in het vooruitzicht stelde.

Preventie en vroegsignalering

Centraal staat de wens om jeugdhulp in de buurt te organiseren om uithuisplaatsingen te voorkomen. Er moet stevig worden ingezet op lokale deskundigheid. Daarnaast moet de toegang tot jeugdhulp via de huisarts, jeugdarts, kinderarts of andere medisch specialist en gecertificeerde instellingen blijven bestaan. Ook moet er extra aandacht komen voor preventie en vroegsignalering.

Veiligheidsregio

Noodzakelijk is dat er minder jeugdregio’s komen. Nu zijn dat er formeel 42, maar in de praktijk veel meer. Er wordt gepleit voor aansluiting bij de veiligheidsregio’s.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Samenwerking tussen zorg en veiligheid is essentieel bij de opvang van jongeren met problemen. Maar hoe vind je elkaar en wie doet wat? Kijk voor meer informatie in het dossier Veiligheid en zorg.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan