Direct naar content
3 juli 2023Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen

Vernieuwd werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag

Het 7-stappenmodel ‘werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag’ is vernieuwd en klaar voor gebruik. Dit model is – samen met een degelijk modelconvenant – een uniforme, landelijke methodiek voor de aanpak van jeugdgroepen. Het beschrijft de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken, schetst een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht.

Adviseurs jeugd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Nicole Langeveld en Frannie Herder: “Er ligt nu weer een goede en gedegen basis om jeugdgroepen in gemeenten effectief aan te pakken.”

De update van het werkproces is grondig aangepakt. Verschillende stakeholders werden betrokken. “Eerst hebben we samen met de praktijk het werkproces tegen het licht gehouden en verbeterd,” vertelt Langeveld. “Daarna hebben we samen met landelijke partners bij de politie, het OM, de VNG, Sociaal Werk Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid een belangrijke slag gemaakt om de  privacy en gegevensdeling nauwkeurig uit te werken.”

Ander nieuws in het werkproces 7-stappenmodel

Maar er is meer. Andere onderdelen waar gemeenten en andere partners afgelopen jaren vragen over hadden of tegenaan liepen, zijn ook nader uitgewerkt. “Zo vind je in het werkproces nu ook een heldere beschrijving van de rolverdeling in de aanpak terug,” vertelt Herder. “De rollen en taken van de verschillende betrokken partners staan in dit vernieuwde werkproces helder omschreven. Er is ook een duidelijke uitwerking van de rol en positie van jongerenwerkers opgenomen. Verder zijn de bevoegdheden bij de online informatie verzameling duidelijk opgeschreven.”

Langeveld vult aan dat in het werkproces nu heel duidelijk informatie staat over de persoonsgerichte aanpak (PGA) en hoe deze zich verhoudt tot de groepsaanpak uit dit werkproces. “Daarmee worden veel vragen die in de praktijk leven, beantwoordt,” weet Langeveld.

Gebruik en doelen 7-stappenmodel

Of je nu problematisch groepsgedrag wilt voorkomen, overlast wilt verminderen, nieuwe aanwas bij een groep of de doorgroei naar criminele netwerken wilt voorkomen, met het 7-stappenmodel werk je hier samen met je partners doelgericht aan. Bekijk hier de 7 stappen van het model.

Wil je praktisch en direct aan de slag met het model? Download dan jouw exemplaar van het werkproces. Dit document bevat alle (extra) informatie en werkdocumenten die je nodig hebt bij het opzetten en uitwerken van een groepsaanpak.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan