Direct naar content
26 juni 202412-minners, Adolescentenstrafrecht, Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, Veiligheid en zorg

Voortgangsbrief Jeugd juni 2024

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) hebben een Voortgangsbrief Jeugd gestuurd over de voortgang van verschillende onderwerpen.

In de voortgangsbrief kijken de bewindslieden terug op wat de afgelopen periode is bereikt en in gang is gezet. Ze gaan met name in op de resultaten ten aanzien van (1) de Hervormingsagenda en (2) het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in het beter helpen van jeugdigen en gezinnen en het verbeteren van het stelsel.

  • In alle landsdelen wordt hard gewerkt aan de opbouw van alternatieven voor gesloten jeugdzorg (af- en ombouw). Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg is gedaald van 1.181 in 2021 naar 891 in 2023. Dit is een daling van 25%.
  • De rechtspositie van jeugdigen die wel in gesloten jeugdzorg zitten, is versterkt met de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp die in januari van dit jaar in werking is getreden.
  • Het aantal uithuisplaatsingen is gedaald. In 2021 waren er 43.770 jongeren met jeugdhulp met verblijf en in 2023 is dit gedaald naar 41.605 jongeren.
  • De werkdruk voor professionals in de jeugdbescherming is gedaald, onder meer door landelijke tarieven voor de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) vast te stellen (bestuurlijk akkoord oktober 2023). Gemeenten betalen inmiddels al bijna 100 procent van het landelijke tarief.

Bron: Rijksoverheid.nl – Voortgangsbrief Jeugd

Maak binnen een uur het verschil met de e-learning over criminele- en seksuele uitbuiting

Bekijk ook eens deze berichten

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan