Direct naar content

Kapot sterk

Kapot Sterk richt zich op kinderen uit groep 7 en 8. Veerkracht, verleidingen en positiviteit staan centraal. Dit programma maakt kinderen bewust van en weerbaarder tegen verleidingen. Ook maakt het kinderen bewust van de kracht van hun eigen keuzes: zij bepalen welke dromen ze najagen en hoe ze dit doen. Elke les draagt bij aan de bewustwording van leerlingen over de effecten van ondermijnende (drugs)criminaliteit.

Over deze aanpak

Vragen over deze aanpak?

We helpen je graag op weg met hulp en advies. Neem gerust contact met ons op.

Uitgangspunten bij de inzet van een rolmodel:

1. Het type rolmodel, de mate van interactie en het bereik moeten aansluiten bij het doel. Dit bepaalt welk type rolmodel of welke combinatie van rolmodellen, je inzet.

2. Het rolmodel moet een aantal persoonlijke eigenschappen hebben om een boodschap goed over te kunnen brengen. Zo moet het rolmodel overtuigend kunnen communiceren; de doelgroep moet hem/haar waarderen; hij/zij moet aantrekkelijk, authentiek en toegankelijk zijn voor de doelgroep.

3. Het rolmodel moet aansluiten bij de doelgroep, oftewel: de doelgroep moet zich kunnen identificeren met het rolmodel, bijvoorbeeld door culturele achtergrond, leeftijd, sekse, opleiding.

4. De doelgroep moet het rolmodel zelf ook zien als een rolmodel.

5. Het moet ook een positief rolmodel zijn. Een positief rolmodel geeft het goede voorbeeld en vertoont het gewenste gedrag

6. Als het rolmodel direct met kinderen gaat werken, zorg dan voor een achtergrond check via een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

7. Zorg voor een briefing over de interventie en de inhoud en wees duidelijk wat er van hen wordt verwacht.

8. De boodschap van het rolmodel moet in lijn zijn met de doelen van Kapot Sterk om kinderen weerbaarder en veerkrachtiger te maken.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan