Direct naar content

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) is een lokaal samenwerkingsverband en coördinatiepunt in de preventieve jeugdzorg. Een CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat aan ouders en jongeren.

Zorgvraagstukken

Een CJG richt zich op kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar, en hun ouders. Het bundelt de lokale functies en taken op het gebied van gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een CJG kan ook een belangrijke rol spelen bij zorgvraagstukken binnen de nazorg. Het overleg over nazorg, zoals het Trajectberaad, kan eventueel ook in het CJG worden gevoerd.

Taken CJG

Hoewel elke gemeente het CJG lokaal invult, is een aantal kerntaken te benoemen:

 • Signaleren, analyseren en, indien nodig, naar (gespecialiseerde) hulp toe leiden.
 • Ondersteunen en het verlenen van diensten zoals voorlichting, advies, informatie en hulp.
 • Integrale zorg organiseren.
 • Monitoren, screenen en vaccineren.

Lokaal maatwerk

Naast de basisfuncties zijn er veel functies die gemeenten via lokaal maatwerk aan het CJG kunnen koppelen, zoals:

 • gemeentelijk toegangspunt tot jeugdhulp
 • kinderopvang
 • leerplichtcontrole
 • algemeen maatschappelijk werk
 • jongerenwerk
 • eerstelijnszorg (huisarts, kraamzorg, verloskunde)
 • deelname aan sociaal wijkteam
 • schuldhulpverlening

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan