Direct naar content

Samen sterk in de nazorg van ex-gedetineerde jongeren

De definitie van nazorg die in deze matrix is gebruikt, luidt: ‘vervolghulp en zorg aan jeugdigen die uitstromen uit een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), noodzakelijk voor een goede re-integratie in de lokale samenleving.’

Regie nemen in het nazorgtraject

Veiligheidsprofessionals die de regie nemen in het nazorgtraject van ex-gedetineerde jongeren, gebruiken deze matrix met een overzicht van partners en hun rol en verantwoordelijkheden. Een aantal partijen staat hier niet tussen, zoals de vele zorgpartijen die op lokaal niveau actief zijn. Dit om het overzicht te bewaken. De matrix beperkt zich dan ook tot landelijk organisaties die lokaal in een gemeente werken, zoals de GGZ.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde de matrix nazorg en beschreef de taken en verantwoordelijkheden volgens een gestandaardiseerd model (het RACI-model). De inhoud en werkwijze zijn in de praktijk getoetst bij verschillende partners die een rol hebben in de nazorg van ex-gedetineerde jongeren.

Partners

Achtergronden bij nazorg

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan